Συχνές Ερωτήσεις

Κερδίζεις 1 βαθμό για κάθε σωστή απάντηση σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών / συμπλήρωσης κενού και 7 βαθμούς για κάθε σωστή απάντηση σε μαθηματικό πρόβλημα.

Κάθε τεστ αποτελείται από 7 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών / συμπλήρωσης κενών ή από 1 ερώτηση μαθηματικού προβλήματος. Αν απαντήσεις σωστά σε όλες τις ερωτήσεις, κερδίζεις 7 βαθμούς.


Μπορείς να προσπαθήσεις να λύσεις ένα τεστ 1 φορά. Τις επόμενες φορές που θα επισκέπτεσαι τη σελίδα του τεστ, θα βλέπεις τα αποτελέσματα.
Επίπεδο 1: 0 – 6 βαθμοί

Επίπεδο 2: 7 – 13 βαθμοί

Επίπεδο 3: 14 – 27 βαθμοί

Επίπεδο 4: 28 – 48 βαθμοί

Επίπεδο 5: 49 – 76 βαθμοί

Επίπεδο 6: 77 – 111 βαθμοί

Επίπεδο 7: 112 – 153 βαθμοί

Επίπεδο 8: 154 – 202 βαθμοί

Επίπεδο 9: 203 – 258 βαθμοί

Επίπεδο 10: 259 – 321 βαθμοί

Επίπεδο 11: 322 – 391 βαθμοί

Επίπεδο 12: 392 – 468 βαθμοί

Επίπεδο 13: 469 – 552 βαθμοί

Επίπεδο 14: 553 – 643 βαθμοί