Πολιτική Απορρήτου

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου youtest.gr (που θα αναφέρεται στο εξής και ως ‘Ιστότοπος’) απαιτεί την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση από μέρους του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου χρήστη (που θα αναφέρονται στο εξής και ως ‘Χρήστης’) της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Αρχεία καταγραφής (Log files)

Το youtest.gr ακολουθεί μια τυπική διαδικασία χρήσης αρχείων καταγραφής. Αυτά τα αρχεία καταγράφουν επισκέπτες όταν επισκέπτονται ιστότοπους. Όλες οι εταιρείες φιλοξενίας (web hosting) το κάνουν αυτό και αποτελεί μέρος των αναλυτικών υπηρεσιών φιλοξενίας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τον τύπο προγράμματος περιήγησης, τον παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), τη σφραγίδα ημερομηνίας και ώρας, τις σελίδες παραπομπής / εξόδου και ενδεχομένως τον αριθμό των κλικ. Σκοπός των πληροφοριών είναι η ανάλυση των τάσεων, η διαχείριση του ιστότοπου, η παρακολούθηση της κίνησης των χρηστών στον ιστότοπο και η συγκέντρωση δημογραφικών πληροφοριών.

Cookies και Web Beacons

Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, το youtest.gr χρησιμοποιεί ‘cookies’. Διαβάστε περισσότερα στην Πολιτική Χρήσης Cookies του youtest.gr.

Πληροφορίες κατά την επικοινωνία

Ο Χρήστης μπορεί να υποβάλλει ερωτήσεις ή αιτήματα στον Ιστότοπο μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Στη φόρμα επικοινωνίας θα ζητηθεί από τον Χρήστη να δηλώσει το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνσή του καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα ή τα αιτήματά του. Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν μόνο σε σχέση με την απάντηση των ερωτημάτων του ή τη διεκπεραίωση των αιτημάτων του Χρήστη, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

Πληροφορίες κατά την εγγραφή στον Ιστότοπο

Για τη χρήση των υπηρεσιών του youtest.gr απαιτείται εγγραφή, κατά την οποία ο Χρήστης υποχρεούται να καταχωρήσει το το email του, ένα όνομα χρήστη (username) και έναν προσωπικό κωδικό χρήσης (password).

Πληροφορίες κατά την εγγραφή στο newsletter

Κατά την εγγραφή του Χρήστη στη λίστα ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletter) του Ιστότοπου, καταχωρείται η ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνεται από τον Χρήστη η οποία αποθηκεύεται αυτόματα σε ηλεκτρονική λίστα που φιλοξενείται στην εταιρεία Mailchimp (mailchimp.com), αφού πραγματοποιηθεί επαλήθευση του αιτήματος εγγραφής στη λίστα με αποστολή επιβεβαιωτικού μηνύματος στην εν λόγω ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώθηκε.

Σκοποί επεξεργασίας

  • Υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων / βελτιστοποίηση εμπειρίας χρήσης του Ιστότοπου
  • Αποστολή ενημερωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων
  • Απάντηση ερωτημάτων / διεκπεραίωση αιτημάτων του Χρήστη

Τα δικαιώματα του Χρήστη

Χρήστης έχει το δικαίωμα:

  • να ζητήσει την επισκόπηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του που υφίστανται επεξεργασία από τον διαχειριστή του Ιστότοπου.
  • να διαγράψειτα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του. Μπορεί να ασκήσει αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας με τον διαχειριστή του Ιστότοπου στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@youtest.gr και υποβάλλοντας σχετικό αίτημα.
  • να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της εκ μέρους του διαχειριστή του Ιστότοπου επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής του.

Τα σχετικά με την ενάσκηση των ως άνω δικαιωμάτων αιτήματα του Χρήστη μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση admin@youtest.gr. Όταν ο Χρήστης ασκήσει τα δικαιώματά του, μπορεί να του ζητηθούν κάποιες πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του εκάστοτε σκοπού για τον οποίο συνελέγησαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ολοκληρωθεί ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τότε αυτά διαγράφονται. Αν ο Χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την συγκεκριμένη επεξεργασία, μόλις ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, θα διαγραφούν τα προσωπικά του δεδομένα. Όταν, όμως, ο Χρήστης ζητήσει να διαγραφεί από τις λίστες των χρηστών που παραλαμβάνουν ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα από τον Ιστότοπο, θα διατηρηθεί η ηλεκτρονική του διεύθυνση στη λίστα των χρηστών που δεν θέλουν να λαμβάνουν μηνύματα.

Ασφάλεια δεδομένων

Ο διαχειριστής του Ιστότοπου διαβεβαιώνει τους Χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια ή αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Αν και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ο διαχειριστής του Ιστότοπου δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται σε αυτόν, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους. Ο διαχειριστής του Ιστότοπου δεν είναι υπεύθυνος για τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο και την ασφάλεια που έχουν άλλοι ιστότοποι, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και, για τον λόγο αυτό, ο Χρήστης ενθαρρύνεται να μελετά πάντα προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστότοπους. Επίσης, εάν ο Χρήστης επιλέξει να κοινοποιήσει πληροφορίες από τον Ιστότοπο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ενθαρρύνεται να διαβάσει προσεκτικά τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Χρήση Ιστότοπου από παιδιά

Βασική προτεραιότητα του Ιστότοπου είναι η ενθάρρυνση προστασίας των παιδιών κατά τη χρήση του διαδικτύου. Ο διαχειριστής του Ιστότοπου ενθαρρύνει τους γονείς και τους κηδεμόνες να εποπτεύουν, να συμμετέχουν και να καθοδηγούν την ηλεκτρονική δραστηριότητα των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα τον ιστότοπο youtest.gr. Η αποστολή πληροφοριών στον Ιστότοπο μέσω της φόρμας εγγραφής στον Ιστότοπο, της φόρμας εγγραφής στη λίστα ενημέρωσης (newsletter), της φόρμας επικοινωνίας ή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων επικοινωνίας συστήνεται να πραγματοποιείται μόνο από ενήλικες.

Τροποποίηση και Συγκατάθεση

Σε περίπτωση επικαιροποίησης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Ο Χρήστης χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο συμφωνεί με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.