Όροι Χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου youtest.gr (που θα αναφέρεται στο εξής ως ‘Ιστότοπος’) συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση από μέρους του επισκέπτη ή του εγγεγραμμένου χρήστη (που θα αναφέρονται στο εξής ως ‘Χρήστης’) των Όρων Χρήσης του Ιστότοπου, της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Χρήσης Cookies. Σε περίπτωση μη πλήρους αποδοχής και τήρησής τους δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στον Ιστότοπο ούτε η χρήση των υπηρεσιών που αυτός παρέχει. Ο διαχειριστής του Ιστότοπου (που θα αναφέρεται στο εξής ως ‘Διαχειριστής’) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση τους στoν Ιστότοπο.

  1. Ο Διαχειριστής αν και έχει λάβει, στο μέτρο του δυνατού, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του Ιστότοπου από κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο Ιστότοπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού του Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια, ο δε Διαχειριστής δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (software και hardware) του Χρήστη από “ιούς” και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ζημίες, άμεσες ή έμμεσες που ενδέχεται να προκύψουν αναφορικά με τον Ιστότοπο και αφορούν στη χρήση ή αδυναμία χρήσης αυτού, καθώς και σε κάθε παράλειψη, ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αποτυχία λειτουργίας, υποκλοπή ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ιών και σε τυχόν άλλα σφάλματα ή ελαττώματα επ’ αυτού.  Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι servers μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των Χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής.
  2. Ο Ιστότοπος παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οι οποίες ανήκουν σε τρίτα μέρη και ως εκ τούτου δεν ευρίσκονται υπό τη διαχείριση του Διαχειριστή και δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης εκ μέρους του Διαχειριστή στο περιεχόμενο αυτών. Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του ενσωματώσιμου προγράμματος αναπαραγωγής οπτικού υλικού υπηρεσιών όπως το YouTube, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, που διατίθενται από τους διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων που συνδέονται με τον Ιστότοπο. Η σύνδεση των χρηστών στους εξωτερικούς αυτούς διαδικτυακούς τόπους γίνεται με δική τους ευθύνη.
  3. Ο Ιστότοπος λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου δεν φέρει ευθύνη για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο Χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.
  4. Ο Ιστότοπος αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή όποιον άλλο έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in). Όλοι οι αποδέκτες του newsletter έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, μέσω ειδικού μηχανισμού, σύνδεσμος προς τον οποίο υπάρχει σε κάθε μήνυμα.
  5. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά: κείμενα, ερωτήσεις, ασκήσεις, βοηθητικό υλικό) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε Χρήστη.
  6. Ο Ιστότοπος δεν σχετίζεται με ούτε υποστηρίζεται από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό.

Χρήση υπηρεσιών διαδικτυακών τεστ και βαθμολόγησης

  1. Ο Διαχειριστής ενθαρρύνει τους γονείς, τους κηδεμόνες και γενικά τους επιβλέποντες ενήλικες των παιδιών που χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο να εποπτεύουν και να καθοδηγούν τη διαδικτυακή δραστηριότητα των παιδιών υποστηρίζοντας και επιβραβεύοντας την κάθε προσπάθειά τους κατά τη χρήση της υπηρεσίας των διαδικτυακών τεστ. Οι υπηρεσίες των διαδικτυακών τεστ και της βαθμολόγησης που παρέχονται από τον Ιστότοπο έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα, ο οποίος συστήνεται να τονίζεται στους ανήλικους Χρήστες του Ιστότοπου από τους ενήλικους Χρήστες που τους εποπτεύουν.
  2. Το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στα διαδικτυακά τεστ ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται ακριβώς στο επίπεδο που αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης.