Μετάτρεψε τα κλάσματα σε δεκαδικούς 2

Για να λύσετε το τεστ πρέπει να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.